Referenser

    Foldrar och flyers

    Med hjälp av falsning kan du göra trycksaken lite annorlunda och intressant.

    Välj till exempel altarskåpsfals eller dragspelsfals som är några av metoderna.